Duchowa adopcja miłosierdzia


Pobierz "Formularz duchowego rodzica adopcyjnego"
W formacie PDF

 

„Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z in­ny­mi.”


Jan Paweł II

Odwagi! Zostań Rodzicem!

Mamo! Tato!

Na te słowa wielu ludzi czeka z niecierpliwością. Jedni mają szczęście być już rodzicem, inni oczekują, jeszcze inni bardzo pragną mieć potomstwo, a z różnych przyczyn nie mogą go posiadać. Bycie rodzicem to najwspanialszy Dar, jaki może spotkać każdego z nas. Nasza fundacja chce zaoferować Tobie szczególną formę opieki na dzieckiem - rodzicielstwo na odległość. W tej chwili rozpoczynasz być może najwspanialszą przygodę życia, która może przerodzić się w przyjaźń na lata. Jako Duchowy Rodzic zobowiązujesz się wspierać finansowo przydzielone dziecko w wysokości 58 złotych miesięcznie. Dziecko, jak również jego prawni opiekunowie zobowiązują się do przyjęcia tej pomocy z największą miłością. Dzieci zakwalifikowane do naszego projektu są często napietnowane wirusem HIV / AIDS - który jednego czy oboje rodziców już zabrał z tego świata. Duchowa Adopcja Miłosierdzia daje im nadzieję na lepsze jutro i zapewnia poczucie, że nie są pozostawione same sobie. Jako duchowy rodzic zapewniasz nie tylko bezpieczeństwo, ale przede wszystkim wspierasz edukację konretnego dziecka, dając mu cenny dar jakim jest edukacja. Duchowa Adopcja Miłosierdzia jest niezwykłym projektem pomocy dzieciom w Rwandzie. Projekt powstał kilka lat temu dzięki zaangażownaiu wielu osób z Rwandy i Polski. Duchowa Adopcja Miłosierdzia jest wędką i rybą jednocześnie dla naszych podopiecznych. Z jednej strony uczestnictwo w projekcie wskazuje dzieciom i ich rodzicom pozytywne aspekty rozwoju poprzez edukację i zdobywanie podstawowych umiejętności takich jak czytanie, pisanie i nauka języków obcych. Z drugiej strony nie pozostawia ich w poczuciu bezsliności, że nie mogąc opłacić ubezpieczenia medycznego czy zakupić przyborów szkolnych wszystko przeciwstawia się przeciwko nim. Uczestnictwo w projekcie ma pomóc rodzinie w miarę normalnej egzystencji życiowej. NIe zwalnia to rodziny z obowiązku pracy, uprawy pola czy zdobywaniu pieniędzy na utrzymanie rodziny. Dzieci kwalifikowane do projektu pochodzą z najbiedniejszych rodzin, których rodzice utrzymują się często z prac dorywczych (np. codziennie inna praca w innym miejscu i za inne wynagrodzenie). Rodziny naszych podopiecznych posiadają czasami małe kawałki ziemi przy domu. Tam uprawiają w każdym kąciku, wszystko co można zjeść. Brak Elektryczności, bieżącej wody, ciągłe odczuwanie głodu i brak perspektyw na przyszłość co do poprawy warunków bytowych swoich rodzin to dzień powszedni ogromnej liczby Rwandyjczyków, w tym także niestety dzieci. Dzięki projektowi Duchowej Adopcji Miłosierdzia nauczyciele z Rwandy mają szansę podnieść swoje kwalifikacje, co bezpośrednio wpływa na jakość nauczania. Aby dobrze zrozumieć ideę Duchowej Adopcji Miłosierdzia, należy osadzić ją bardzo mocno w kontekście Afrykańskim. Adopcja na odległość nie jest formą prawną adopcji i zarazem przysposobieniem dziecka jak własnego. Projekt jest wyrazem głębokiej empatii z najuboższymi i formą wyrażenia swojej miłości do bliźniego. Żyjemy w Polsce, w kraju który nie jest najbogatszym krajem świata pod względem dobrobytu. Jednak jako Polacy, jeśtesmy najbogatszym krajem obfitującym w miłość. Tą miłością od kilku już lat obdarzani są dotychczasowi beneficjenci projektu w Rwandzie. Dzieci i ich rodzice zawsze podkreślają, że to Polska i Polacy - bracia i siostry świętego Jana Pawła II im pomagają. Dla nas Polaków, żyjących w Europie 58 złotych miesięcznie to i wiele i niewiele. Jednak spoglądając na wszechobecną nędzę Afryki, w obliczu wielu konfliktów i wojen, które wycisnęły piętno na psychice mieszkańców tego kontynetu, 58 złotych wydaje się być niewiele znaczącym ziarenkiem piasku na "Saharze" potrzeb. Afryka to przepiekny kontynent pełen fenomenalnych bogactw natury, fascynujących swoim pięknem. Afryka to miejsce gdzie stykają się kultury wielu plemion, które zamiast się rozwijać, ze względu na trudny klimat w którym przyszło im żyć nastawiają siebie i dzieci na realizację podstawowych potrzeb życiowych takich jak zdobywanie jedzenia i wody. Procesem kwalifikacji dzieci do projektu zajmuje się filia fundacji w Rwandzie wspólnie z przedstawicielami lokalnej społeczności. Taki proces kwalifikowania dzieci pomaga uniknąć sytuacji, w ktorej dziecko lub rodzina korzysta z pomocy kilku organizacji pozarządowych i pomaga trafić z pomocą do tych naprawdę potrzebujących. Śp. Nelson Mandela powiedział kiedyś "edukacja jest najpotężniejszą bronią, której możesz użyć, aby zmienić świat". I o tę edukację wspólnie walczymy dla tych dzieci. Być może pojedyńcze dziecko nie jest w stanie zmienić biegu historii świata, choć i takie przypadki istnieją w naszej historii. Jednak spora grupa dobrze i mądrze wykształconych dzieci może zmienić swoje życie, co przełoży się bezpośrednio na lokalną społeczność, a ta już ma spory wpływ na nasze życie.

Już teraz dołącz do naszego wspaniałego grona Duchowych Rodziców, zaadoptuj dziecko w Rwandzie i zmieniaj świat na lepsze! 

 

 

WYKSZTAŁCONA I MĄDRA AFRYKA – TO SPOKOJNA AFRYKA BEZ WOJEN I EPIDEMII

 

RACHUNEK BANKOWY PROJEKTU DUCHOWEJ ADOPCJI MIŁOSIERDZIA W RWANDZIE
89 2490 0005 0000 4600 3207 2941

 FAKTY O RWANDZIE :

√ w Rwandzie mieszka ponad 12 milionów ludzi

√ średnio po 10 roku życia spora część dzieci opuszcza szkołę by móc pracować i się wyżywić

√ statystycznie 52 dzieci nie dożywa swoich 5 urodzin

√ według nieoficjalnych danych na 1000 urodzonych dzieci blisko 94 umiera podczas porodu lub w pierwszym roku życia

√ średnia długość życia w Rwandzie wynosi około 63 lat

√ więszkość ludzi żyje za około dolara dziennie

  

Pytania i odpowiedzi, które mogą rozwiać Twoje wątpliwości

Na czym polega Duchowa Adopcja Miłosierdzia?

Duchowa Adopcja Miłosierdzia polega na materialnym i duchowym wsparciu konkretnego dziecka w Rwandzie. Pieniądze od duchowych rodziców przekazywane są do Filii Fundacji w Rwandzie, która przeznacza środki na zakup materiałów edukacyjnych, czasem lekarstw bądź żywności. Taka forma adopcji na odległość daje dziecku w przyszłości możliwość wyjścia z kręgu biedy i ubóstwa oraz znalezienie przez niego porządnej pracy.

Kto może przystąpić do Duchowej Adopcji Miłosierdzia

Każdy komu nie jest obojętny los potrzebujących dzieci. Może to być jedna osoba, grupa, klasa itp.

Jaka jest procedura adopcji dziecka?

Należy przesłać na adres biura Fundacji Dzieło Miłosierdzia Bożego PORT w Ostrowie Wielkopolskim wypełnioną i podpisaną ankietę Duchowego Rodzica oraz rozpocząć opłacać darowiznę na rzecz swojego dziecka. W tym czasie, fundacja w Polsce wysyła prośbę o przygotowanie dziecka do Duchowej Adopcji do filii w Rwandzie. Gdy Filia przesyła dane wraz z zdjęciem, drukujemy wszystkie otrzymane informacje o dziecku i przesyłamy duchowemu rodzicowi w Polsce, a do Rwandy przesyłamy informacje o duchowym rodzicu, które otrzymuje dziecko.

Jaki jest czas trwania Adopcji?

Z założenia adopcja trwa osiemnaście lat i jest podzielona na okresy roczne, trwa do momentu zakończenia edukacji przez dziecko.

Jaki jest koszt miesięczny pomocy dziecku?

Miesięczny koszt adopcji wynosi 58 złotych. Kwotę wszystkich darowizn można odliczyć w zeznaniu podatkowym rozliczając PIT.

Czy można przekazać dziecku dodatkową kwotę pieniężną?

Tak, przy czym kwota ta zasila jego fundusz stypendialny, i pieniądze te wraz z odsetkami otrzyma w momencie rozpoczęcia studiów bądź są przeznaczane za zakup lekarstw w przypadku wystąpienia nagłej choroby.

Czy można wysłać list lub paczkę do dziecka?

Fundacja zachęca do utrzymywania, kontaktów listowych rodziców z pociechami. Ze względu na niskie koszty przyjęło się, że duchowi rodzice raz na jakiś czas przesyłają listy do swoich pociech, które tłumaczone są w biurze fundacji w Ostrowie Wielkopolskim, w miarę możliwości fundacji. Z kolei dzieci w Rwandzie wysyłają na święta kartki, które są ręcznie przez nie wypisywane.

Czy można zrezygnować z podjętej adopcji?

Tak, prosimy jednak wcześniej w takim przypadku skontaktować się z biurem fundacji. Dziecko, traci rodzica, trafia znów na listę dzieci przeznaczonych do adopcji. Należy przy tym mieć na względzie, aby decyzja o adopcji dziecka była przemyślana. Wcześniejsza rezygnacja rani dziecko, które sądzi, iż jest to jego wina. Fundacja nie traci z tego tytułu nic.

Jakie koszty administracyjne ponoszone są z tych 58 złotych na funkcjonowanie fundacji?

Fundacja w roku 2015 zatrzymała średnio około 6 procent przekazanej darowizny. Z tych środków opłacane są koszty dostarczenia pieniędzy do Rwandy, a także wysyłania paczek do filii fundacji w Rwandzie.

 

Wspomóż działalność naszej fundacji wpłacając pieniądze z przeznaczeniem na nasze cele statutowe.
Kwota:
Bezpieczną obsługę płatności gwarantuje Bezpieczną obsługę płatności gwarantuje DotPay.pl