Zbiórka darów w Szkole Podstawowej w Starej Kakawie (grudzień 2016 rok)