Obowiązki fundacji

Najważniejszym dobrem naszej Fundacji są ludzie! Zawsze! Dlatego wobec wolontariuszy stosujemy bezwzględnie najwyższej jakości standardy pracy i współpracy.

Umowa o współpracy

Zgodnie z prawem jeśli okres współpracy jest dłuższy niż 30 dni, porozumienie o współpracy musi być zawarte na piśmie. Z kolei, gdy współpraca jest krótsza niż 30 dni, wtedy porozumienie może być zawarte w formie pisemnej. Jednak gdy wolontariusz poprosi o zawarcie porozumienia na piśmie, mimo, że czas współpracy jest krótszy niż 30 dni, to organizacja ma obowiązek zawrzeć takie porozumienie na piśmie. W umowie o współpracy z wolontariuszem zawsze określamy zakres powierzonych prac oraz sposób ich wykonania. Z treści umowy wynika czas współpracy, zobowiązania Fundacji względem wolontariusza oraz odpowiedzialność wolontariusza za powierzone mienie jeśli je otrzyma, a także warunki rozwiązania takiej umowy.

Dzięki temu zdobywasz doświadczenie z umowami ich charakterem oraz obowiązkami i prawami z nich wynikającymi.

Pamiętaj! Umowa o współpracy to nie umowa o pracę - jest to umowa prawa cywilnego określająca w jasny sposób warunki realizacji wolontariatu.

Prawa Wolontariusza

W „Pakiecie Powitalnym” otrzymasz wszystkie niezbędne informacje na temat swoich praw.

Przygotowanie się do pracy Wolontariusza

Zanim rozpoczniesz wykonywać swoje obowiązki najpierw będziesz uczestniczyć w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Otrzymasz od fundacji jeśli twoja praca będzie tego wymagać środki ochrony indywidualnej (odzież ochronna, środki czystości, obuwie i rękawice ochronne, nakrycie głowy). Poinformujemy Cię o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywaną pracą w ramach wolontariatu oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Rozliczenia z Wolontariuszem

Wykonywane przez Ciebie obowiązki wynikające z umowy o współpracy są świadczone nieodpłatnie. Co oznacza, iż fundacja nie zapłaci Ci za wykonywanie tych obowiązków. Jednak w uzasadnionych przypadkach fundacja zwróci twoje koszty dojazdu, rozmów telefonicznych bądź opłaci szkolenie jeśli tego będzie wymagało twoje zadanie. Wszystkie informacje na temat zwrotu poniesionych kosztów, które mogą być zwrócone są opisane szczegółowo w umowie o współpracy.

Ubezpieczenie

W każdym przypadku fundacja zawsze Cię ubezpieczy. Daje tobie to gwarancję zabezpieczenia finansowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas wykonywania swoich obowiązków jako wolontariusza. Dodatkowo jako nasz wolontariusz, który zobowiązał się świadczyć pracę na podstawie umowy o współpracy dłuższej niż 30 dni masz zagwarantowaną wypłatę odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Jeśli z jakichś powodów nie posiadasz ubezpieczenia zdrowotnego fundacja opłaci za Ciebie składkę na to ubezpieczenie do ZUS.

Fundacja dba o także o twoje bezpieczeństwo dlatego wykupiła dla wszystkich wolontariuszy ubezpieczenie OC, które ochroni Cię przed roszczeniami osób lub instytucji, na których rzecz będziesz świadczył pomoc (np. zepsuł się sprzęt, osoba, którą się opiekowałeś uległa nieszczęśliwemu wypadkowi, skradziono coś podczas twojego dyżuru,). Warto, też abyś pamiętał, że wylatując na wolontariat do Rwandy bądź Kenii fundacja dodatkowo cię ubezpieczy.

Zaświadczenia, referencje

Ponieważ jesteś naszym partnerem, nie chcemy, aby praca którą wykonałeś skończyła się wraz z wykonaniem ostatniego zadania. Dlatego po zakończeniu współpracy otrzymasz od nas zaświadczenie oraz referencje, które być może przydadzą się w twojej dalszej karierze. W ten sposób realizowanie siebie za pośrednictwem naszego wolontariatu będzie przynosiło korzyści w przyszłości.

Finanse Wolontariatu

Fundacja nie finansuje wolontariatu z darowizn przekazanych od dobroczyńców fundacji. W związku z tym, wolontariat musi się samofinansować. Dzięki temu darowizny trafiają do potrzebujących. Co roku Zarząd Fundacji w drodze uchwały, określa wysokość składek, które należy opłacić. Są to tylko i wyłącznie składki na pokrycie kosztów funkcjonowania wolontariatu.