Aktualności

WITAMY PIERWSZE ZAREJESTROWANE KOŁA W KONKURSIE!

UWAGA - ZAREJESTROWALIŚMY WIELE SMSów NALICZAJĄCYCH PUNKTY DLA KÓŁ, KTÓRE JESZCZE NIE DOKONAŁY REJESTRACJI. WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ JAK NAJSZYBCIEJ!

KILKA KÓŁ ZGŁOSIŁO NAM PROBLEMY TECHNICZNE Z WYSŁANIEM SMSa o treści. ST.UKRAINA.(kod waszego koła) pod numer 92521, można też wysłać treść wiadomości rejestrującej pod drugi numer 92550 lub wykonać przelew na kwotę 30,00 złotych na rachunek bankowy projektu "POMOC UKRAINIE" 87 2490 0005 0000 4600 9246 1491 w tytule wpłaty wpisując REJESTRACJA (KOD WASZEGO KOŁA) NP. REJSTRACJA KGXX-XXXX (gdzie X to numery waszego koła).

Ogromnie się cieszymy, że Polskie Gospodynie z wiosek i małych miasteczek rozkręcają zabawę, o której usłyszy cały świat. A jak będzie nas dużo to Elon Musk może wyśle informacje o konkursie na cały Wszechświat. Kto wie? Kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich to tak wyjątkowe osoby, że musi o nich usłyszeć cały świat!  Nasza zabawa pomoże wam zintegrować przyjaciół wokół waszego Koła. Cel szczytny, bo któż z nas nie lubi pomagać innym? A samotne matki z dziećmi na Ukrainie będą wam ogromnie wdzięczne. A cóż dopiero dzieci! Oprócz konserw planujemy wysyłać także mąkę i ziemniaki oraz kaszę gryczaną. To co pomaga przeżyć gdy front jest blisko, a wszyscy w piwnicy modlą się o zwycięstwo i pokój. 

Warto anagażować lokalną społeczność w pomoc. Można wysłać do wszystkich kontaków w swoim telefonie prośbę o wysłanie smsa na wasze koło. Można organizować zbiórki i licytacje. Zapraszamy do przesyłania zdjęć waszych kół, nie tylko z akcji związanych z konkursem, ale i takich, gdzie promujecie swoją lokalną małą ojczyznę. Niech cały świat zobaczy i przeczyta o dokonaniach dzielnych kobiet, które oprócz zwyczajnych codziennych obowiązków małymi czynami dokonują WIELKIEGO cudu! 

Wyjątkowy konkurs charytatywny "POLSKIE GOSPODYNIE POMAGAJĄ MATKOM NA UKRAINIE" skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich. Każde koło otrzymało listowne zaproszenie wraz ze szczegółami. Zasady konkursu są proste każde Koło Gospodyń Wiejskich za wysłane SMSy lub podarowane darowizny na rachunek bankowy projektu "Pomoc Ukrainie" gromadzi punkty. Zwycięzcy Konkursu zostaną wytypowani w poniższej kategorii:

- ogólna suma zdobytych punktów.

Aby wasze koło otrzymało punkty to przed tytułem wpłaty powinien znaleźć się Kod waszego Koła np. "KGXX-XXXX POMOC UKRAINIE"

Aby wasze koło otrzymało punkty, za SMS należy wysłać w treści wiadomości wpisując np. "ST.UKRAINA.KGXX-XXXX" pod numer 75480 

 

Koła Gospodyń Wiejskich, które wezmą udział w Konkursie zaprosimy do wspólnego wniosku składanego do Funduszy Europejskich na realizację waszych lokalnych inicjatyw. Mogą to być dla Państwa znaczące środki. Zapraszamy do pomocy i wspólnej zabawy!