REGULAMIN

 

 Regulamin Konkursu charytatywnego "Polskie Gospodynie pomagają matkom na Ukrainie"

Jedna z osób umocowanych do reprezentowania koła wykazana w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzona przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 31 maja 2022 dokonuje rejestracji Koła w Konkursie Charytatywnym wysyłając SMS pod numer 92551 o treści: ST.UKRAINA. z unikalnym kodem Koła Gospodyń Wiejskich (koszt jednego SMSa wysłanego pod numer 92551 wynosi 25 złotych netto + podatek VAT czyli 30,75 złotych brutto) lub wpłaca w imieniu Koła darowiznę w wysokości złotych na rachunek bankowy projektu ”Pomoc Ukrainie ” 87 2490 0005 0000 4600 9246 1491  Tytułem: rejestracja KGXX-XXXX (gdzie KGXX-XXXX oznacza numer koła).

Każde koło posiada swój unikatowy kod, który umożliwia naliczanie punktów konkursowych.

Rejestracji Koła można dokonać najpóźniej 31 maja 2022 do 23:59:59.

Każda ofiarowana złotówka na konto Fundacji Dzieło Miłosierdzia Bożego PORT na rachunek bankowy projektu „Pomoc Ukrainie” z unikalnym kodem Koła to 2 punkty konkursowe.

Każda jednorazowa ofiarowana darowizna w kwocie równej lub wyższej 1000,00 (jeden tysiąc) złotych to dodatkowe 2500 (dwa tysiące pięćset) punktów konkursowych.

Każdy wysłany SMS pod numer 75480 o treści: ST.UKRAINA z unikalnym kodem dla waszego koła to 5 punktów konkursowych. Koszt jednego SMSa to 5,00 złotych netto+podatek VAT czyli 6,15 złotych brutto.

Unikalne kody dla każdego koła znajdują się na stronie fundacjaport.pl w zakładce Konkurs Kół Gospodyń Wiejskich w zakładce wyniki konkursu oraz w materiałach przesłanych za pomocą Poczty Polskiej S.A.

Zwycięzcy Konkursu Charytatywnego ogłoszeni zostaną w poniższych kategoriach:

    - ogólna ilość zdobytych punktów przez cały okres konkursu.

Nagrody przypisane dla każdej powyższej kategorii:

         I miejsce - drukarka biurowa i laptop oraz zapas papieru i tonera do drukarki.

        II miejsce - projektor do wyświetlania filmów lub zdjęć.

       III miejsce - tablet multimedialny.

Konkurs trwa od 12 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022. Do tego dnia muszą zostać zaksięgowane wszystkie darowizny na rachunku bankowym oraz wysłane SMSy.

Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia wyjątkowo zaangażowanych Kół w konkursie nagrodami specjalnymi.

Współorganizatorem konkursu i Koordynatorem działań administracyjnych w tym wysyłki listów, smsów czy innych wiadomości jest Społeczni.pl Sp. z o. o. – Non Profit. Przy czym Społeczni.pl Sp. z o. o. – Non Profit zwalnia siebie jako podmiot w kwestii podejmowania jakichkolwiek decyzji w sprawach konkursu.

Organizatorem konkursu charytatywnego jest Fundacja Dzieło Miłosierdzia Bożego PORT. Wszelkie decyzje w sprawie konkursu, regulaminu, w tym odwołania, reklamacje i spory – ostateczną wiążącą decyzję podejmuje Organizator - Fundacja Dzieło Miłosierdzia Bożego PORT.