O nas

Fundacja Dzieło Miłosierdzia Bożego PORT

MOTTO FUNDACJI:

"Wspólnie możemy więcej" 

 

 

 

MISJA FUNDACJA:

"Naszą misja jest tworzenie, budowanie i wspieranie bezpiecznego oraz sprawiedliwego świata w oparciu o idee humanitaryzmu, uwzględniające chrześcijanskie wartości moralne".

WIZJA:

Naszą misję realizujemy poprzez budowanie profesjonalizacji działań Fundacji wobec osób cierpiących, przy jednoczesnym spełnianiu oczekiwań darczyńców w stosunku do fundacji na całym świecie, koncentrując się w obszarach: edukacji, medycyny oraz pomocy humanitarnej.

POLITYKA JAKOŚCI:

Polityka jakości Fundacji Dzieło Miłosierdzia Bożego PORT to wieloletni wkład w nasz wizerunek, jako organizacji kompetentnej i wiarygodnej ponad interesy doraźne. Fundamentem naszej wiarygodności jest transparentność w wydatkowaniu otrzymanego dobra w każdej postaci oraz powstrzymanie organizacji przed jakimikolwiek konfliktami interesów.

Dziesięć lat doświadczenia w działalności charytatywnej pozwoliło nam na identyfikację głównych problemów w funkcjonowaniu naszej organizacji. Budowanie świadomości, dotyczącej zarządzania organizacją, roli pracownika w organizacji oraz jakościowego podejścia do wykonywanej pracy jest procesem wieloetapowym. Wielką satysfakcją dla nas jest podnoszenie kwalifikacji. Pomaganie ludziom zobowiązuje nas do stałego poszerzania naszych umiejętności. Realizację naszych celów upatrujemy także w finansowej transparentności wobec ofiarodawców. Niezależnie czy darczyńca ofiarowuje przysłowiową złotówkę czy tez sto milonów dolarów, każdemu przysługuje prawo do informacji, na co został spożytkowany jego dar.

Jesteśmy przekonani o sukcesie naszej organizacji na wielu płaszczyznach. Naszą siłą są ludzie zaangażowani w realizację misji i celów statutowych Fundacji. Skuteczne zarządzanie dużą organizacją wynika przede wszytkim ze zrozumienia istoty naszych wspólnych idei. Warto wdrażać i utrzymywać skuteczny sytem zarządzania, oparty na międzynarodowych wzorcach. Jesteśmy i chcemy być dla naszych donatorów zufanym partnerem, na którym zawsze można polegać i do którego zawsze można zwrócić się z prośbą o pomoc i wsparcie.

W tym celu :

- Tworzymy efektywne procedury postępowania w oparciu o najlepsze wzorce i stale je doskonalimy.

- Wszystkie osoby związane z Fundacją stale podnoszą swoje kwalifikacje oraz poszerzają swoje umiejętności.

- Analizujemy wszystkie ryzyka oraz wprowadzamy odpowiednie regulacje by im zapobiec.

 

HISTORIA FUNDACJI:

Historia fundacji, to nie tylko suchy wpis w rejestrach. To dużo, dużo więcej! Poświęć kilka chwil i odkryj historię jakiej nie zobaczysz w najlepszej hollywodzkiej superprodukcji.

Na początku była...

Dziecięca fascynacja wszystkim. Marzenia o budowie i tworzeniu silnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstw tak wielkich, że koncerny takie jak Apple, CocaCola, Google czy Microsoft to w marzeniach tylko małe firemki. Niezliczone kilogramy papierów i mnóstwo godzin przy biurku. Kalkulacje i założenia. Zachwyt budowaniem papierowych imperów dodawał entuzjamu w codziennym życiu.

ciąg dalszy wkrótce...Osoby związane z Fundacją Dzieło Miłosierdzia Bożego PORT

WAKAT

   

WAKAT

   

WAKAT

   


Mateusz Jagolicz
Prezes Zarządu / FUNDRAISER

   

S. BEATA MARIE MUYIZERE
Dyrektor Fundacji Dzieło Miłosierdzia Bożego PORT w Rwandzie

   

Maria Dolna
Główna Księgowa

   


WAKAT - 
Sekretariat Fundacji 

   

WAKAT - POSZUKUJEMY AKTYWNEGO I UCZCIWEGO WOLONTARIUSZA / PRACOWNIKA

Dyrektor Działu Rozwoju - PROJEKT SZKOŁA Z SERCEM

   

S. CLOTILDA UWERA
Fundacja Dzieło Miłosierdzia Bożego PORT Rwanda

   

Galeria zdjęć