Pamiętamy o Was...

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”

Wisława Szymborska

 


 

Andrzej
Kowalski

Andrzej
Kowalski

Andrzej
Kowalski

Andrzej
Kowalski

Andrzej
Kowalski

Andrzej
Kowalski